Main Tumhara

Rhythm - D DD DD DU

Tum Na (G)Huye Mere Toh (C)Kya
Hmm Tum (G)Na Huye Mere Toh (C)Kya
Main (C)Tumhara, Main Tumhara
Main (G)Tumhara Raha


Mere (Dm)Chanda Main Tumhara (C)Sitara Raha

Rishta (G)Raha Bas Ret (C)Ka
Aye (C)Samandar Main Tumhara (G)Kinara Raha
Main (Dm)Tumhara, Main Tumhara, (C)Tumhara Raha


Tum Na (G)Huye Mere Toh (C)Kya

Main (G)Jado Ke Mahine Ki (D)Tarah
Aur (Am)Tum Ho Pashmine Ki (Em)Tarah
Main (C)Diwaron Ki (Em)Tarah Hoon
Tum (G)Jaise Ho (Am)Dareecha
Main (Dm)Bagee(C)cha (G)Jo (Am)Tum (G)Ne (D)Seen(C)cha